Wateren Jeugdvergunning

Overzicht viswateren: 

1. de Noordelijke en Zuidelijke Nieuwsteegwetering aan de Bordenweg (tussen Meerkerk en Ameide);
2. de Hogewaard, gelegen ten oosten van de Langewaard te Tienhoven;
3. de Tiendwegwetering, vanaf de kruising Aaksterveldsteeg/Lagewaard/Hogewaard tot aan de Langesteinseweg te Tienhoven;
4. de wetering in de polder Achthoven vanaf de Molenkade tot aan de Schenkelvliet, voor zover gelegen langs de insteekweg;
5. de Bloemendaalsevliet vanaf Minkeloos tot aan de molen;
6. de Zandwetering langs de Energieweg te Meerkerk;
7. de Achterwetering langs de Achterkade tussen de Energieweg en de Burggraaf te Meerkerk;
8. de Tiendwegwetering langs de Burggraaf te Meerkerk;
9. de Noordelijke Tiendwegwetering, de Zuidelijke Tiendwegwetering en de Buitendijksewetering gelegen aan de Melkweg te Nieuwpoort/Langerak;
10. de Goudriaan te Goudriaan;
11. de Graaf gelegen in het peilgebied Laag Blokland voor zover gelegen aan de B Oneven te Ottoland;
12. de wetering langs de Damseweg vanaf de Vuilendam tot aan de Brandwijksedijk en vervolgens rechtsaf tot aan de Ammersekade;
13. de Graafstroom, het gedeelte vanaf de Vuilendam tot aan de loopbrug gelegen op de grens Molenaarsgraaf/Bleskensgraaf;
14. de Kweldamwetering gelegen langs de Kweldamweg te Molenaarsgraaf, vanaf de Damseweg tot aan de brug over de Giessendamse Binnenvliet;
15. de Sliedrechtse Binnenvliet, te weten dat gedeelte bij het Recreatieterrein aan de Elzenweg te Wijngaarden en aansluitend het gedeelte gelegen tussen de provinciale weg N214 en het Westeinde te Wijngaarden;
16. de Achterdijkwetering vanaf de Damseweg tot aan de Giessendamsekade gelegen in het peilgebied Giessen-Oudebenedenkerk Broek/Hei;
17. *de Giessendamse Binnenvliet vanaf de Broekseweg tot aan het gemaal ter hoogte van de Achterwetering in het peilgebied Molenaarsgraaf;
18. de Broekwetering vanaf de Zwijnskade tot aan de Molenweg in het peilgebied Molenaarsgraaf;
19. de Binnentiendwegwetering vanaf de Damseweg tot aan de Zwijnskade;
20. de inlaatleiding van het peilgebied Giessen-Nieuwkerk (uitwatering polder Hardinxveld tot aan Duivelsheultje);
21. de Hoofdwatergang in het peilgebied Peursum;
22. het viswater in Sliedrecht, gelegen in het gebied begrensd door de Beneden-Merwede, de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, de Zwijnskade en het gedeelte Sportlaan, gelegen tussen de Zwijnskade en de rivierdijk. Hieronder vallen niet:
- de wateren in eigendom van derden,
- de wateren in eigendom van en gelegen binnen of rondom "De Merwebolder",
- het water in de haven van Sliedrecht;
23. de Kweldamwetering langs de Kweldamweg te Sliedrecht, tussen de Zwijnskade en de provinciale weg N482;
24. de watergang langs de Hoogtweg te Ottoland;
25. **de Giessen, vanaf de binnensluis ter hoogte van de Peulenstraat te Hardinxveld-Giessendam tot aan de monding van de Schelluinse Vliet. Daartoe behoort ook de watergang langs de Neerpolderseweg vanaf de spoorlijn tot aan het gemaal (Duvelsheuveltje);
26. de Giessen, vanaf de monding van de Schelluinse Vliet tot aan "De Kom" bij de molenpad te Noordeloos, inclusief en de Voorvliet te Noordeloos (ijsbaan) tot het eerste gemaal