Vergunningen

De contributie van onze vereniging bedraagt vanaf 14 jaar €  35,00 per jaar

Nieuwe leden moeten éénmaal inschrijfgeld betalen € 5,00

Jeugdleden t/m 13 jaar zijn gratis

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, doe dat dan voor 1 oktober via email: secretariaat@hsvameide.nl